Vi utför  
     
Cabbyte/
renovering
Bilsadelmakeri AC-reparation
Rekonditionering Hel- eller
delrenovering
Ombyggnad
Modifiering Reparation Service
     
Vi är ackrediterade för AC arbete
Vår specialitet är entusiastbilar och USA-bilar