Här är några exempel på jobb vi utför... 

(klicka på bilderna)

Cobra som ska byggas körklar (pågående)
En till Cobra som ska byggas
(pågående)
Mercedes 190 SL '57 Renovering (avslutad)
Ford Thunderbird '55 Renovering (avslutad)
Cadillac '46  Renovering (avslutad)
Corvette '68 Renovering (avslutad)
Studebaker '57  Renovering (avslutad)

 

   Inredning, Cabriolet (rulla ner för övriga arbeten)
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 

   Övriga arbeten